NPK 16-16-8

  THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 16% – Lân ( P2O5): 16 % – Kali ( K2O) : 8 % ĐẶC ĐIỂM : là loại phân thông dụng cung cấp thành phần chính là ĐẠM, LÂN, KALI được nhập khẩu từ nước ngoài. Bón vào các thời kỳ đầu cho tất cả các loại cây trồng hoặc vườn cây sau…


NPK 20-20-15

  THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 20% – Lân ( P2O5): 20 % – Kali ( K2O) : 15 % ĐẶC ĐIỂM : là loại phân thông dụng cung cấp thành phần chính là ĐẠM , LÂN, KALI được nhập khẩu từ nước ngoài. Bón vào các thời kỳ đầu cho tất cả các loại…


ĐẠM SILIC

THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 32%                         – Lân ( P2O5): 1 % – Oxit Silic (SiO2): 17%               – Oxit Magie(MgO): 0,20% – Boron ( B): 30 ppm                  – Đồng ( Cu) : 100 ppm                               – Kẽm ( Zn) : 100 ppm ĐẶC ĐIỂM: – Cung cấp Silic cho cây…


NPK 23-23-0 + TE

  THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 23%                                      – Lân ( P2O5): 23% – Oxit Magie( MgO): 0,10%                     – Boron ( B): 20 ppm – Đồng ( Cu) : 50 ppm                             – Kẽm ( Zn) : 100 ppm ĐẶC ĐIỂM : – Chuyên dùng bón thúc cho LÚA. – Cân đối tỉ lệ giữa ĐẠM và…


NPK 14-9-9 6S + TE

THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 14%                         – Lân ( P2O5): 9% – Kali ( K2O): 9%                         – Lưu huỳnh ( S): 6% – Oxit Magie( MgO): 0,30%        – Boron ( B): 40 ppm – Đồng ( Cu) :150 ppm             – Kẽm ( Zn) : 200 ppm ĐẶC ĐIỂM : là loại phân thông dụng cung cấp thành…


NPK 20-20-15 + TE

  THÀNH PHẦN – Đạm (N):  20%                              – Lân( P2O5): 20% – Kali ( K2O): 15 %                         – Oxit Canxi( CaO): 0,33% – Oxit Magie ( MgO): 0,36%          – Lưu huỳnh ( S): 0,2% – Đồng ( Cu): 20 ppm                    – Kẽm ( Zn): 100 ppm ĐẶC ĐIỂM: là loại phân thông dụng cung cấp thành…


NPK 22-0-20 + TE

  THÀNH PHẦN – Đạm( N): 22%                                                   – Lân ( P2O5): 0% – Kali ( K2O): 20%                                               – Oxit Magie ( MgO): 0,1% – Boron( B): 20 ppm                                           – Đồng ( Cu): 550 ppm – Kẽm ( Zn): 100 ppm ĐẶC ĐIỂM: là loại phân thông dụng cung cấp thành phần chính là ĐẠM, KALI…


NPK 12-12-17-9+ TE

  Hạt màu tím I.THÀNH PHẦN: -Nts: 12%                            – P2O5: 12%                          – K2O(hh): 17% – S:    7%                             – CaO:   1 %                          – MgO:        1 % – Zn: 1.000ppm                   – B:   50ppm                          – Mn:    100 ppm II. CÔNG DỤNG: – Cung cấp nguyên tố, đa, trung vi lượng thiết yếu cho cây trồng, giúp cây trồng…


NPK 16-12-8-12+ TE

  Hạt màu xanh I. THÀNH PHẦN: – Nts: 16 %                           – P2O5 : 12%                            – K2O (hh): 8% – S:   10%                            – CaO:    1%                              – MgO:       1 % – Zn: 1.000ppm                   – B: 50ppm                                 – Mn: 100 ppm II.CÔNG DỤNG: – Cung cấp nguyên tố đa, trung, vi lượng thiết yếu cho cây trồng. –…