NT – CON GÀ THÁI 004

 |  THÀNH PHẦN : – Đạm (N): 1 %             – Lân (P2O5): 2 % – Kali (K2O) : 1 %          – Canxi (Ca) : 0,5 % – Magiê (Mg): 0,08%     – Đồng (Cu) :0,05 % – Sắt (Fe): 0,04%          – Kẽm (Zn): 0,05% – Hữu cơ : 16 % – VSV cố định đạm: Azotobacter, 1×106CFU/g – Visinh vật…


NT – CON GÀ THÁI 003

 | THÀNH PHẦN : – Đạm ( N): 2,5 % – Lân ( P2O5): 1,5 % – Kali ( K2O) : 1,5 %              – Canxi ( Ca) : 0,5 % – Magiê(Mg): 0,08%              – Đồng ( Cu) :0,05 % – Sắt ( Fe): 0,05%  …


NT – CON GÀ THÁI 002

  THÀNH PHẦN : – Đạm (N): 2 %                        – Lân (P2O5): 2 % – Kali (K2O) : 1 % – Canxi (Ca) : 5 % – Magiê (Mg): 0,1%               – Đồng ( Cu) : 0,04 % – Sắt (Fe): 0,04%                  – Kẽm (Zn):…