THÚC KHÓM

Thứ năm, 22 Tháng 3 2012 01:51 | Viết bởi nongtien |  |  |  THÀNH PHẦN: – Nts: 32%                              – P2O5 (hh): 1,5%                            – K2O(hh): 1% – Vi lượng dạng CHELATED (EDTA) – Fe: 710 ppm                           – Mn: 350 ppm                              – Zn: 100 ppm – Cu: 75 ppm                            – Mo: 48 ppm CÔNG DỤNG – Bổ sung đạm dạng Amonium…