TRÁI LỚN

  THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 6%                               – Lân (P2O5) : 12% – Kali ( K2O): 4%                             – Đồng ( Cu) : 300ppm – Kẽm ( Zn): 300 ppm                    – Boron ( B): 300 ppm – Molypden ( Mo): 300ppm CÔNG DỤNG : – Bổ sung nguyên tố đa, trung, vi lượng…


TO TRÁI KHÓM

 |    THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 6%                                         – Lân (P2O5) : 12% – Kali ( K2O): 4%                                      – Đồng ( Cu) : 300ppm – Kẽm ( Zn): 300 ppm                            – Boron ( B): 300 ppm – Molypden ( Mo): 300ppm CÔNG DỤNG :  – Bổ sung nguyên tố đa, trung, vi lượng cho cây trồng.CÁCH SỬ DỤNG: – Thời…


VIÊN SỦI BỌT ( DƯỠNG TRÁI)

 | THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 2%                                  – Lân (P2O5) : 8% – Magie(Mg) : 0,7%                            – Sắt ( Fe) : 0,05% – Vitamin B1 0,2%                             – Vitamin C : 0,4%: – Cytokinin : 0,2%                             – Anpha NAA : 0,2% CÔNG DỤNG: – Cung cấp nguyên tố, đa trung vi lượng và…


SIÊU TO CỦ

 |  THÀNH PHẦN : – Đạm ( N) : 5%                           – Lân (P2O5) : 5% – Kali ( K2O): 5%                       – Đồng (Cu): 300 ppm – Boron ( B): 300 ppm              – Molypden (Mo): 300 ppm CÔNG DỤNG : – Cung cấp nguyên tố đa, vi lượng cho cây trồng ở giai đoạn tạo củ, nuôi củ, làm…


SIÊU TO TRÁI, TO HẠT

  THÀNH PHẦN : – Axit Humic : 3%                                  – Đạm ( N) : 7% – Kali ( K2O): 42%                               – Magie ( Mg) : 0,5% – Đồng (Cu): 0,05%                            – Kẽm ( Zn) : 0,06% – Sắt ( Fe) : 0,05%                              – Gibberellic acid( GA 3): 0,2% CÔNG DỤNG : – Bổ sung nguyên tử đa, trung, vi lượng cho…


RA HOA SẦU RIÊNG

            THÀNH PHẦN : – Boron ( B): 200 ppm                                      – Đồng ( Cu) : 500 ppm – Kẽm ( Zn): 500 ppm                                     – Mangan ( Mn): 500 ppm – Sắt ( Fe): 100 ppm                                      – Coban ( Co): 50 ppm – Molipdate(Mo): 5 ppm            CÔNG DỤNG: – Giúp SẦU RIÊNG ra bông đồng loạt, bông đậu trái…


HẠ PHÈN

    THÀNH PHẦN : – Axit Humic : 7%                            – Đạm ( N) : 6% – Lân (P2O5) : 6%                            – Kali ( K2O): 4% – Magie(Mg): 0,08%                      – Đồng (Cu) : 0,05%…


K- HUMATE SUPER

 THÀNH PHẦN: – Axit Bumic: 7%                             – Đạm ( N): 6 % – Lân ( P2O5): 6 %                         – Kali ( K2O): 4 – Magie ( Mg): 0,08 %                    – Đồng ( Cu): 0,05 % – Kẽm ( Zn): 0,06 %                      – Sắt ( Fe): 0,05 % -Anpha NAA: 0,2 %…


RA HOA XOÀI

THÀNH PHẦN: – Đạm (N): 2%                                        – Lân ( P2O5): 10% – Kali (K2O): 10%                                  – Đồng (Cu): 300 ppm – Kẽm ( Zn): 300 ppm                          – Boron ( B): 300 ppm – Molypden ( Mo): 300 ppm CÔNG DỤNG: – Giúp XOÀI ra bông đồng loạt, bông đậu trái nhiều, cho XOÀI trái vụ….


RA HOA MẬN

 |  THÀNH PHẦN: – Đạm (N): 6%                                   – Lân (P2O5): 38% – Kali (K2O): 10%                             – Magie ( Mg): 5%                                       – Alpha NAA: 0,4 %                                                                                                 CÔNG DỤNG: – Giúp mận ra bông đồng loạt, bông đậu trái nhiều, cho MẬN trái vụ. – Làm tăng tỷ lệ ra hoa, hiệu quả trên MẬN đã kháng…