20-20-15SiO2+TE

 

THÀNH PHẦN:

– Đạm(Nts)    : 20%                                         – Cu: 50 ppm

– Lân: (P2O5): 20%                                         – Zn: 100 ppm

– SiO2             : 15%                                         – B: 50 ppm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

***Lúa:

– Bón thúc 7-10 ngày sau sạ : 100-150 kg/ha

– Bón thúc 25-30 ngày sau sạ: 150-200 kg/ha

– Bón đón đòng 45-50 ngày sau sạ: 100-150 kg/ha

*** Bắp:

– Bón lót lúc gieo: 80-100 kg/ha

– Bón thúc 12-15 ngày: 200-250 kg/ha

– Bón thúc 35-40 ngày: 150-250 kg/ha

*** Cây ăn trái ( cam, quít, bưởi, nhãn, xoài, sapo, vú sữa, măng cụt, chôm chôm…)

– Trước khi ra hoa: 1-1,5 kg/cây

– Khi có trái non: 0,5-1 kg/cây

– Sau khi thu hoạch: 2-2,5 kg/cây

*** Cây công nghiệp ( cà phê, cacao, tiêu, cao su….)

– Bón đầu mùa mưa ( tháng 4 DL): 0,5-1kg/cây

– Cuối mùa mưa ( tháng 9 DL): 0,5-0,8 kg/cây

*** Cây rau màu ( bắp cải, cải các loại, cà chua, dưa leo, bầu bí, dưa hấu, ớt, củ cải…)

– Bón lót lúc trồng: 10-15 kg/ha

– Bón thúc 1: 10 ngày sau trồng: 20-25 kg/1000 m2

– Bón thúc 2: 25 ngày sau trồng: 25-30 kg/1000 m2

– Bón thúc 3: 40 ngày sau trồng: 10-20 kg/1000 m2

*** Thanh long:

– Lần 1: sau tỉa cành ( tháng 10-11 DL); 350-400 gam/trụ

– Lân 2: sau lần 1( 40-45 ngày): 800-850 gam/trụ

– Lần 3: vào tháng 3 DL: 800-1000 gam/trụ

Sản xuất theo TCCS 19: 2012/NT TG

VCB 0542.7.18