THÚC KHÓM

Thứ năm, 22 Tháng 3 2012 01:51 | Viết bởi nongtien |  |  | 

THÀNH PHẦN:

– Nts: 32%                              – P2O5 (hh): 1,5%                            – K2O(hh): 1%

– Vi lượng dạng CHELATED (EDTA)

– Fe: 710 ppm                           – Mn: 350 ppm                              – Zn: 100 ppm

– Cu: 75 ppm                            – Mo: 48 ppm

CÔNG DỤNG

– Bổ sung đạm dạng Amonium ( NH4) và Đạm Nitrate ( NO3) là dạng đạm dễ tiêu cho cây trồng.

– Vi lượng được cung cấp dạng chelated giúp cho cây hấp thụ 100%  dạng hòa tan.

– Thúc cho chồi khóm phát triển nhanh, xanh không bị đỏ lá và khô héo đầu khi thiếu phân bón

– Sử dụng cho tất cả mọi thời kỳ: thời kỳ cây con, thời kỳ kiến thiết cơ bản, thời kỳ lấy trái, thời kỳ sau thu hoạch. Tăng kích thước và trọng lượng trái, có độ đường cao tạo hương vị ngon ngọt.

– Có thể tưới hoặc phun qua lá, do đặc điểm tan hoàn toàn trong nước.

* GIAI ĐOẠN:

– Thời kỳ vườn ươm ( cây con): Pha 20-40 gam/thùng 20 lít nước hoặc 200-400 gam cho phuy 200 lít nước cho 1 công ( 1000 m2) Tưới đều hoặc phun 5-7 ngày/lần.

– Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Tưới thẳng lên lá, thân. Pha 40-50 gam/thùng 20 lit nước (400-500 gam cho phuy 200 lít nước cho 1 công 1000 m2), định kỳ 10-15 ngày 1 lần.

– Thời kỳ lấy trái: tưới hoặcphun thẳng lên lá, thân và trái với liều lượng pha 50-70 gam/thùng 20 lít nước (500-700 gam cho phuy 200 lít nước cho 1 công 1000 m2), định kỳ 10-15 ngày 1 lần.

 Thời kỳ sau thu hoạch: tưới hoặc phun thẳng lên lá, thân với liều lượng pha 80-100 gam/thùng 20 lít nước( 800 gam-1kg)cho phuy 200 lít nước cho 1 công 1000 m2), định kỳ 10-15 ngày 1 lần.